Vatten

Allmänt

Finnharsfjärdens samfällighetsförening (FSF) Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Hari ga:5 vars ändamål är att förse de deltagande fastigheterna med åretruntvatten för användning i hushållet.

Anläggningen omfattar ett ca 7 km långt stamnät, avstängningsventiler i fastighetsgräns samt ett modernt vattenverk.

Antalet deltagande fastigheter är 185 st.

Distributionsnät

Föreningens distributionsnät täcker stugområdet i Hari/Finnharsfjärden från Utterviksvägen i norr till slutet på Havsbandsvägen i söder. Har du frågor kring var ledningarna går kan du kontakta styrelsen.

Felrapportering

Om du upplever problem med vattnet, vare sig det är tomt i kranen, läckage eller kvalitetsproblem, vänligen kontakta våra tillsyningsmän:

Anders Sjöberg, Brovägen 1, 070- 372 70 44

Magnus Lindgren, Finnharsvägen 10, 072-5531599

Notera att föreningens ansvar slutar vid den avstängningsventil som finns för varje fastighet (sitter oftast på tomten men nära vägen). Således är fastighetsägarens ansvar att åtgärda ev. störningar i vattenförsörjningen från ventil in till fastighet.

Regler för användning av föreningens vatten

För att i görligaste mån undvika problem med läckage eller att vattnet tar slut har föreningen tagit fram ett antal förhållningsregler. En medlem i vattensamfälligheten förväntas att följa dessa regler:

  • Medlem ansvarar för att installationen från FVS-ventilen in till den egna fastigheten är fackmannamässigt utförd

  • Installationen får ej möjliggöra att vatten från annan källa kan komma in i föreningens ledningssystem

  • Under 1 maj- 31 augusti används vattnet enbart till hushållsbehov, dvs vi tvättar inga bilar, vattnar ej gräsmattor/planteringar, tvättar inga fasader etc.

  • Iakttar i övrigt allmän sparsamhet med föreningens vatten, speciellt under högsäsong

  • Skall badtunnor fyllas med föreningens vatten skall detta ske under perioden 1 september till 30 april. Fyllning av anlagda pooler får inte ske med föreningens vatten.

  • Iakttagelser av läckage på egen eller annans medlemsfastighet informeras snarast till våra tillsyningsmän.

  • För utryckning pga. pågående läckage som visar sig bero på medlems försumlighet debiteras 1500 kr eller mer, beroende på uppkommen kostnad för föreningen.

  • När fastigheten inte utnyttjas stänger vi ventilen i tomtgräns, oavsett årstid.

Dispens från vattenrestriktioner

Med den övervakning av flöden och volymer som vi nu har tillgång till är det möjligt att ansöka om tillfällig dispens från restriktionerna. Det gäller angelägna fall där förbrukning utöver hushåll är motiverat, t ex anläggning av gräsmatta. Aktuell situation avseende tillgång och förbrukning avgör om sådan dispens är möjlig. Ta kontakt med styrelsen om detta är aktuellt.