Finnharsfjärdens badplats

Välkommen till Finnarsfjärdens badplats!

Längst in i Finnharsfjärden ligger Finnharsfjärdens badplats. Här finns en långgrund barnvänlig badstrand med både sand och gräsytor att bre ut sig på. En flytande badflotte är också på plats under säsongen. Badplatsen är en av de samfälligheter som hanteras av Finnharsfjärdens samfällighetsförening (FSF).


Trivselregler för badet

För att alla skall trivas på badet så finns ett antal trivselregler som bör respekteras:

Fordon

 • Inga motorfordon får parkeras eller användas på badplatsen, med undantag för underhållsfordon.

 • Båtar och dylika flytfarkoster får inte lägga till på badplatsen (strandkanten), inte ens för på/avstigning - anvisade platser skall användas för detta.

 • Båtar och dylika flytfarkoster får inte köras i vattenområdet mellan badflotte och stranden, eller mellan badflotte och person som badar/simmar bortom badflotten sett från stranden.


Renhållning

 • Avfall från medtagna varor ska när badplatsen lämnas samlas ihop och tas med tillbaka för att slängas i egen avfallsbehållare.

 • Vid fångst av fisk, lämna inte kvar fiskrens på badplatsen eller i närområdet, ta med tillbaka och släng i egen avfallsbehållare


Badflotte

 • Båtar och dylika flytfarkoster får ej förtöjas i eller lägga till vid badflotten eller delar av badflotten såsom stege.

 • Badflotten får ej användas som på-/avstigningsplattform för vattenskotrar

 • Det är ej tillåtet att dyka från badflotten, stor risk för allvarlig personskada föreligger.


Djur

 • Djur är tillåtna på badplatsen, men skall hållas kopplade om andra djur eller personer vistas på eller i närheten av badplatsen.

 • Avfall från djur plockas upp och tas med för att slängas i egen avfallsbehållare.


Gemensamma anläggningar, föremål och utrustning

 • Badplatsens gemensamma anläggningar, föremål och utrustning ska användas och hanteras på respektfullt vis så att inte skada eller onödigt slitage uppstår.

 • Badplatsens gemensamma anläggningar, föremål och utrustning ska efteranvändande återställas till ursprungligt skick, så som du själv vill finna anläggningen, föremålet eller utrustningen

 • Badplatsens grill skall efter användande släckas med exempelvis havsvatten, även om det ser ut som att det brunnit ut.

 • Borden som finns på badplatsen får flyttas, men skall ställas tillbaka på ursprunglig plats efter användningBadplatsens gemensamma anläggningar, föremål och utrustning används normalt i mån av tillgänglighet.