VattenföreningenFinnharsfjärdens vattensamfällighet försörjer runt 160 fastigheter i Finnharsfjärden med vatten som är tillgängligt året runt. Föreningen äger ett eget vattenverk och tillhörande stamnät.  Finnharsfjärden är en ekonomisk förening och ägs gemensamt av de anslutna fastigheterna.
Comments