Klockarmuren

Karlsbäcks Samfällighetsförening  är en samfällighetsförening för boende utmed Klockarmuren i Finnharsfjärden. Föreningen ansvarar för ett grönområde och en bevattningsanläggning i området.

Mera information

Årsmöteshandlingar och ytterligare allmän  information om föreningen  finns i ett dokumentarkiv som är tillgänglig via följande länk:Kontakt

Föreningens styrelse består av:

Ordförande: Hans-Göran Lundgren 076-226 42 32, hgmlundgren@gmail.com
Kassör: Els-Mari Blomström 076-834 16 47
Sekreterare: Åsa Carlsson 
Suppleant: Mikael Holmgren

Comments