Styrelsen

Styrelsen för Finnharsfjärdens vattensamfällighet består av:

Rolf Fermander, Brovägen 6, ordförande 
Bo Knutsson , Bjurstigen 8, sekreterare
Ronny Rosén, Utterviksvägen 52, ledamot
Göran Björkman, Harivägen 52B, ledamot
Pål Dammvik, Harivägen 9, ledamot
Leif Tusseus, Klockarmuren 12, suppleant
Håkan Sjögren, Söderstig 1, suppleant

Vill ni ,kontakta styrelsen så kan ni göra det genom väran mail address: finnharsfjardens.vatten@gmail.com

Comments