Vägföreningen

Finnharsfjärdens vägförening ansvarar för vägnätet i området Hari/Finnharsfjärden.  Föreningen äger också samfälligheten Hari S:2.  Finnharsfjärdens vägförening är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av fastighetsägarna i området.
Comments