Harivikens Båtklubb

Föreningen, som bildades ???, förvaltar en fritidshamn i Hariviken.  Sedan 2016 ingår också Harivikens sommarstugeförening som en sektion i båtklubben. Harivikens sommarstugeförening förvaltar en dansbana intill båthamnen och arrangerar vid denna årligen återkommande midsommarfirande samt en sommarfest i Juli.

Småbåtshamnen


Båthamnen ligger längst inne i Hariviken (utmed Havsbandsvägen) och har plats för xxx båtplatser.  Båtplatserna är reserverade för småbåtar och djupgåendet bör inte överstiga ??? ... Har du frågor om båthamnen och/eller är intresserad av båtplats kontakta  <kontaktperson>

Dansbanan<Lägg in bild på dansbanan>

Dansbanan finns i en trevlig parkskog precis vid stranden.  Dansbanan används vid midsommarfirandet samt vid högsommarfesten i Juli men går övrig tid att hyra för privat bruk. Kontakta < kontaktperson> för mera information.

Kontakt

Föreningens styrelse för 2016 och fram till årsmötet 2017 är:

????

Styrelsen kontaktas via bäst via < email. kontaktuppgifter till föreningen / tex ordförande's email addresss>

Comments